CZ Univerzal kruh regenerace po zimě, regenerace po 1. seči
Dávkování: 0,4 – 0,8 l/ha