repka-metodika
CZ Univerzal kruh podzimní aplikace na husté porosty nad 45 ks/m2
CZ Koren kruh podzimní i jarní aplikace na řídké porosty do 45 ks/m2
CZ Kvet a Plod kruh zvýšení HTS, protistresová ochrana
Dávkování obecně:
0,4 l/ha – silné a kvalitní porosty
0,6 l/ha – středně kvalitní porosty
0,8 l/ha – slabé a málo kvalitní porosty