Regionálny manažér pre SR

Mgr. Martin Šotik je absolventom odboru Ekonomika a financovanie podniku na FF PU v Prešove. Po ukončení vysokoškolského štúdia začal pracovať v oblasti obchodu. Začínal ako pracovník služieb zákazníkom a postupne sa vypracoval na pozíciu regionálneho manažéra. Pred nástupom do spoločnosti FORSOL SK pôsobil ako vedúci oddelenia Retail Back Office pre slovenskú pobočku zahraničného obchodného reťazca.  V spoločnosti FORSOL SK pôsobil ako obchodný zástupca na východnom Slovensku. Od 09/2014 pracuje v spoločnosti na pozícii Regionálny manažér pre SR. Okrem starostlivosti o zákazníkom vedie obchodný tým a podieľa sa na riadení a smerovaní spoločnosti.