Project Description

Galleko smáčedlo je určené na použití v průběhu celé vegetace jako přídavek k základní výživě, listové výživě, fungicidů, insekticidům a akaricidům. Přirozeně zvyšuje odolnost rostlin k nepříznivým podmínkám.

Příklady použití