Project Description

Galleko speciál je doplněk při moření osiva, hlíz a cibulovin pro posílení energie klíčení. Pomáhá sadbě při vzcházení, při tvorbě kořenů i nadzemních částí. Zabezpečí rovnoměrné zapojení porostu a zvyšuje odolnost vůči stresu. Zlepšuje fotosyntetický proces a zdravotní stav mladých rostlin.