Pomůžeme Vám zvýšit Vaše výnosy a kvalitu produkce.

Pozitivní výsledky jsou podloženy výsledky výzkumů i mnohaletými praktickými zkušenostmi.

Nová generace stimulacee a prostistresové ochrany rostlin – Galleko je zúročením našeho společného dlouholetého snažení a praktických zkušeností. Pozitivní a stabilní výsledky pokusů z výzkumu i provozů potvrzují správnost naší cesty. Význam kvality přípravků je o to cennější, že se jedná o výrobky, které můžeme označit jako „domácí výrobek“. Chceme Vám i nadále pomáhat zlepšovat Vaše výnosy a v maximální míře čelit nepříznivým vlivům počasí. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Lenka Gallová
ředitelka společnosti

Jak probíhá spolupráce?

  1. Oboznámime sa s Vami a na základe stavu konkrétnych porastov doporučíme vhodný prípravok a dávku na hektár.
  2. Vyhodnotíme a zdokumentujeme Vami vybrané porasty počas celej vegetácie v určitých časových intervaloch.
  3. Graficky a numericky spracujeme všetký zozbierané materiály po uplynutí sezóny spolu s hektárovými výnosmi a vyčíslením prínosu aplikácie našich