výskumný a vývojový pracovník

Ing. Tibor Rybárik dlhoročný poľnohospodársky praktik. Po štúdiu na PÚ Nitra som dlhé roky pracoval ako agronóm v niekoľkých poľnohospodárskych podnikoch. Pracujem vo firme FORSOL SK a TRISOL ako výskumný a vývojový pracovník a zároveň poradenskou činnosťou pre kolegov a zákazníkov v praxi sa snažím zúročiť svoje vedomosti a skúsenosti pre dosiahnutie čo najlepších pestovateľských výsledkov.