Nová generace stimulace a protistresové ochrany rostlin – Galleko je zúročením našeho společného dlouholetého snažení a praktických zkušeností. Pozitivní a stabilní výsledky pokusů z výzkumu i provozů potvrzují správnost naší cesty. Význam kvality přípravků je o to cennější, že se jedná o výrobky, které můžeme označit jako „domácí výrobek“. Chceme Vám i nadále pomáhat zlepšovat Vaše výnosy a v maximální míře čelit nepříznivým vlivům počasí. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Lenka Gallová
ředitelka společnosti

Kdo jsme

Našim klientům chceme pomáhat zvyšovat výnosy a v maximální míře čelit nepříznivým vlivům počasí. K uskutečňování této vize nám napomáhá dlouholetá zkušenost v oboru a vlastní výzkumy.
Nejprve se seznámíme s Vašimi potřebami a doporučíme vhodné řešení. Celý průběh vegetace v určitých časových intervalech dokumentujeme a na závěr vyhodnotíme.

Naše výzkumná místa

Naše výzkumy probíhají zároveň na několika místech.