Úvodní strana » Přípravky » Kořen

Galleko kořen

Galleko kořen podporuje růst mladých rostlin, tvorbu kořene a jemného vlášení. Zlepšuje využití vláhy a dodávané výživy. Indukuje tvorbu postranních pupenů a větví. Při společné aplikaci s morforegulátory zesiluje jejich účinky. Podporuje růst dvouděložných rostlin do fáze listové růžice. Zvyšuje odolnost vůči stresům i práh tolerance k chorobám. Díky obsahu Cu, Mo a S podporuje stabilitu tvorby chlorofilu. Má smáčivý, lepivý a penetrační účinek, zvyšující průnik účinných látek do rostlin.

Účinky

 • podpora růstu mladých rostlin, tvorby kořenů a jemného kořenového vlášení
 • zlepšení využití vláhy a dodávané výživy
 • indukce postranních pupenů a větví
 • zesílení morforegulačního účinku při aplikaci s morforegulátory
 • zvýšení odolnosti vůči stresům
 • zvýšení odolnosti rostlin k chorobám
 • podpora stability chlorofylu

Vhodné pro

Řepka ozimá

Řepka ozimá

Mák setý

Mák setý

Hořčice

Hořčice

Pšenice i ječmen

Pšenice i ječmen

! pouze k redukci odnoží (BBCH 29-31)

Jahody a drobné ovoce

Jahody a drobné ovoce

Pícniny, pastviny a TTP

Pícniny, pastviny a TTP

Chemické a fyzikální vlastnosti

Huminové látky v %
min. 10,00
Směs aminokyselin v % min. 8,00
Sušina v % min. 18,00
Dusík jako N v % min. 2,00
Draslík jako K2O v % min. 1,00
Bór jako B v % min. 0,10
Měď jako Cu v % min. 0,30
Hořčík jako MgO v % min. 0,20
Síra jako SO4 v % min. 0,50
Molybden jako Mo v % min. 0,20
Uhlík jako C v % min. 8,00
Hodnota pH 6,5 - 7,5

Doporučená dávka a balení

 • Dávkování přípravku je závislé od konkrétní plodiny, její růstové fáze i celkového stavu porostu. Obecně se doporučené dávkování pohybuje v rozmezí od 0,4 l/ha do 1,0 l/ha. Dávky jsou doporučovány našimi zástupci na základě obhlídky reálného stavu porostu.
 • Aplikace je možná v kombinaci s listovými hnojivy a pesticidy. Omezení je pouze při aplikaci s herbicidem.
 • Balení: 10l, 1l
   

Další informace

Přípravky Galleko však nejsou "všelékem". Co je ještě důležité vědět?

 • tvoří nadstavbu zvýšení úrody a její kvality
 • pomohou, ale nevyřeší nesprávnou agrotechniku ani setbu
 • nevyřeší nedostatečnou základní výživu
 • nevyřeší nedostatečnou ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům
 • jejich efektivita je ovlivněna jejich správnou aplikací - správný termín + vhodná koncentrace
 • zmírní, ale nevyřeší příliš dlouhé extrémy počasí

Čas dát vašim rostlinám co potřebují

Galleko je cesta k zefektivnění výroby. Je to pomoc pro Vaše porosty a přínos pro Vaši ekonomiku.

Pole označená * jsou povinná.