Úvodní strana » Přípravky

Přípravky

Rostlinné biostimulátory, které dokážou stimulovat rostliny, pomáhat s morforegulací, protistresově chránit, regenerovat po poškozeních a zvyšovat kvalitu výnosu.

Speciál

Speciál

Doplňek při moření osiv, hlíz a cibulovin

Pomáhá osivu při vzcházení, při tvorbě kořenů i nadzemních částí.

Kořen

Kořen

Podpora tvorby hlavních kořenů, bočních kořenů a bohatého kořenového vlášení

Zlepšuje využití vláhy a dodávané výživy. Indukuje tvorbu postranních pupenů a větví.

Univerzál

Univerzál

Podpora růstu rostlin v průběhu celé vegetace

Zlepšuje využití vláhy a dodané výživy. Vhodná je aplikace na porosty před příchodem prudkého ochlazení a nebo období sucha, protože zvyšuje odolnost vůči patogenům a stresům

Růst

Růst

Silná podpora růstu nadzemních i podzemních částí rostlin

Regeneruje porosty po chemickém, mechanickém a mrazovém poškození. Stimuluje růst a tvorbu výnosu, zvyšuje obsah zásobních látek v rostlinách, podporuje tvorbu bílkovin a nukleových kyselin.

List

List

Podpora tvorby a zpevnění buněčných stěn listového aparátu

Rychle regeneruje rostliny po chemickém a mechanickém poškození. Podporuje tvorbu nových listů a zvětšuje listovou plochu rostlin.

Květ a plod

Květ a plod

Podpora tvorby květů a plodů, zvýšení HTS i za nepříznivých podmínek

Je určený pro oblasti s nízkými nebo nedostatečnými srážkami, pro všechny polní kultury po celé období hlavního růstu. Na ozimé a jarní plodiny se aplikuje před květem

Smáčedlo

Smáčedlo

Pozitivní ovlivnění hospodaření buněk s vodou, zvýšení průniku účinných látek a živin membránami

Je určené na použití v průběhu celé vegetace jako přídavek k základní výživě, listové výživě, fungicidům, insekticidům, herbicidům a akaricidům.

Arider

Arider

Podpora růstových procesů rostlin, eliminace vlivu extrémních stresů na rostliny

Na použití v průběhu celé vegetace jako přídavek k základní výživě, listové výživě a pesticidům.

Pole označená * jsou povinná.