Úvodní strana » Přípravky » Speciál

Galleko speciál

Galleko speciál je doplněk při moření osiva, hlíz a cibulovin pro posílení energie klíčení. Pomáhá osivu při vzcházení, při tvorbě kořenů i nadzemních částí. Zabezpečí rovnoměrné zapojení porostu a zvyšuje odolnost vůči stresu. Zlepšuje fotosyntetický proces a zdravotní stav mladých rostlin. Pomáhá při tvorbě jemného kořenového vlášení, čímž zvyšuje využitelnost vláhy a dodávané výživy z půdy.

Účinky

 •     podpora energie klíčení a tvorby kořenů
 •     podpora rovnoměrného zapojení porostu
 •     podpora tvorby jemného kořenového vlášení
 •     zvýšení odolnosti vůči stresu
 •     zlepšení fotosyntetického procesu
 •     pozitivní vliv na stav mladých rostlin

Vhodné pro

Pšenice ozimá i jarní

Pšenice ozimá i jarní

1 l/t osiva

Ječmen jarní i ozimý

Ječmen jarní i ozimý

1 l/t osiva

Ostatní obiloviny

Ostatní obiloviny

1 l/t osiva

Řepka ozimá

Řepka ozimá

12 l/t osiva

Mák setý

Mák setý

12 l/t osiva

Kukuřice setá

Kukuřice setá

3,5 l/t osiva

Slunečnice

Slunečnice

3,5 l/t osiva

Hrách, bob, sója

Hrách, bob, sója

3,5 l/t osiva

Brambory

Brambory

5% roztok na hlízy

Chemické a fyzikální vlastnosti

Huminové látky v % min. 6,00
Směs aminokyselin v % min. 3,00
Sušina v % min. 12,0
Dusík jako N v % min. 1,30
Fosfor jako P2O5 v % min. 0,50
Draslík jako K2O v % min. 1,50
Bór jako B v % min. 0,10
Železo jako Fe v % min. 0,05
Hořčík jako MgO v % min. 0,05
Síra jako SO4 v % min. 0,30
Molybden jako Mo v % min. 0,05
Uhlík jako C v % min. 5,00
Hodnota pH 6,5 - 8,0

Doporučená dávka a balení

 • Dávkování přípravku je závislé od plodiny, přidává se k mořidlu, vodě a osivu v dávce od 1 litru do 12 litrů na 1 tunu. O dávku přípravku je potřebné snížit dávku vody. V případě sadby doporučujeme 5% - ní roztok a sadbu ním postříkat nebo namáčet před vysazením.
 • Balení: 10l, 1l
   

Další informace

Přípravky Galleko však nejsou "všelékem". Co je ještě důležité vědět?

 • tvoří nadstavbu zvýšení úrody a její kvality
 • pomohou, ale nevyřeší nesprávnou agrotechniku ani setbu
 • nevyřeší nedostatečnou základní výživu
 • nevyřeší nedostatečnou ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům
 • jejich efektivita je ovlivněna jejich správnou aplikací - správný termín + vhodná koncentrace
 • zmírní, ale nevyřeší příliš dlouhé extrémy počasí

Čas dát vašim rostlinám co potřebují

Galleko je cesta k zefektivnění výroby. Je to pomoc pro Vaše porosty a přínos pro Vaši ekonomiku.

Pole označená * jsou povinná.